يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸
آگهی مناقصه عمومی شماره 980124-M ( خرید LEVEL TRANSMITTER )

آگهی مناقصه عمومی شماره 980124-M ( خرید LEVEL TRANSMITTER )

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به خرید LEVEL TRANSMITTER مطابق مشخصات و شناسنامه فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 831

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian