پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره 971098  ( انجام خدمات نگهبانی، مراقبت و سازماندهی، کنترل کلیه مبادی ورود و خروج و ...)

تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره 971098 ( انجام خدمات نگهبانی، مراقبت و سازماندهی، کنترل کلیه مبادی ورود و خروج و ...)

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد انجام خدمات نگهبانی، مراقبت و سازماندهی، کنترل نظم و مقررات، کنترل کلیه مبادی ورود و خروج، حفاظت و نگهداری از اموال و تجهیزات خود را به یک موسسه حفاظتی حائز صلاحیت، توان تشکیلاتی، مالی و سوابق اجرایی مرتبط و دارای مجوز فعالیت از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/11/07 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی و فرم شرایط مناقصه اختلاف داشته باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33530290 – 076 آقای مهندس داورپناه تماس حاصل فرمایند وجهت آگاه شدن پیمانکاران، جلسه هماهنگی با معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی در صورت درخواست پیمانکاران برگزار می گردد.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 1049

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian