چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
آگهی مناقصه عمومی شماره 971105 خرید فیلتر فشرده ( کاتریج )

آگهی مناقصه عمومی شماره 971105 خرید فیلتر فشرده ( کاتریج )


شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به خرید فیلتر فشرده ( کاتریج ) 5 میکرون 40 اینچ قطر 165 میلیمتر مطابق شناسنامه فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی: بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی و فرم شرایط مناقصه اختلاف داشته باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88916547 - 021 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 669

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian