يکشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
پیشرفت فیزیکی پروژه ها
پــــــــروژه پیشرفت فیزیکی واقعی
احیا %۱۰۰
فولادسازی فولاد سازی فاز یک %۹۶.۳۸
فولاد سازی فاز دو %۵۹.۴۹
            گندله سازی
-
تامین ، تصفیه و توزیع آب پمپ های برداشت آب از دریا %۶۵.۵۳
خط انتقال GRV %۱۰۰
خط انتقال GRP %۱۰۰
RO۱ %۸۸.۳۴
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ %۷۳.۵۰
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۹۴.۱۶
تامین ، تصفیه و توزیع آب تامین گاز %۱۰۰
تامین برق %۸۷.۲۷
راه آهن %۳۵.۷۶
تصفیه خانه فاضلاب %۸۷.۷۳
سایر پروژه های زیرساخت %۳۹.۷۰
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian