1
2
3
4
5
تامین، تصفیه و توزیع آب
پروژه های آب

مطالعات ژئوتکنیک پروژه آبرسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سال ۱۳۸۸ با هدف تامین ۵۵۰۰۰ هزار مترمکعب آب در شبانه روز جهت استفاده در پروسه تولید سالیانه ۲.۴ میلیون تن فولاد ، ۵ میلیون تن گندله و ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در زمینی به مساحت تقریبی ۸ هکتار ، واقع در سایت جنوبی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز گردید .
عملیات اجرایی پروژه آبرسانی در سال ۹۲ و با آغاز عملیات خاکبرداری پروژه خط انتقال آب از سایت ساحلی به سایت شمالی وارد فاز عملیاتی گردید .

پروژه های تامین ، تصفیه و توزیع آب :

ردیف

واحد

ظرفیت روزانه

توضیحات

۱

Intake

۶.۶۰۰*۲ مترمکعب

شامل دو پمپ هر یک به ظرفیت ۶.۶۰۰ مترمکعب

۲

GRV

به قطر ۱۰۰۰م.م و طول ۱.۶ ک.م

 

۳

GRP

به قطر ۸۰۰م.م و طول ۵.۲ ک.م

 

۴

RO۱

۳۰.۰۰۰ متر مکعب

 

۵

RO۲

۳۴.۰۰۰ متر مکعب

شامل دو فاز هر یک به ظرفیت ۱۷.۰۰۰ مترمکعب

۶

RO۳

۵.۰۰۰ مترمکعب

 

۷

RO۴

۱۰.۰۰۰ متر مکعب

 

۸

RO۵

۱۰.۰۰۰ مترمکعب