1
2
3
4
5
زیرساخت
پروژه های زیر ساخت
در راستای تامین نیاز واحدهای احیا ، فولادسازی ، گندله سازی و همچنین پروژه های آبرسانی ، پروژه های زیر ساخت جهت تامین برق و گاز و همچنین راه اهن مورد نیاز شرکت جهت انتقال مواد اولیه و محصولات در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تعریف گردید .
پروزه های زیرساخت شامل پروژه های توزیع و انتقال برق ، انتقال و تقلیل فشار گاز، تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی و راه آهن با ظرفیت بارگیری و تخلیه ۵ میلیون تن در سال می باشد .