1
2
3
4
5
گندله سازی
این پروژه به منظور تکمیل زنجیره تولید فولاد در حوزه بالادست و با ظرفیت سالیانه ۵ میلیون تن در سال تعریف گردیده است .