1
2
3
4
5
فروش
           مدیریت فروش
مدیریت بازاریابی و فروش مسئول عرضه و فروش محصولات شرکت در بازارهای داخلی و صادرات ، تعیین خط مشی فروش و بازاریابی شرکت در راستای دستیابی به درآمد پیش بینی شده ، ارائه برنامه های بلند ، میان و کوتاه مدت فروش ، تهیه پیشنهاد در مورد سیاستهای تجاری و قیمت گذاری و تلاش در جهت دستیابی مدیریت عالی شرکت به نتایج مورد نظر اقتصادی می باشد .

          بازاریابی و فروش

 
         مهندس احمد طاهری نصر
          تلفن تماس: ۳۳۵۳۰۲۶۴-۰۷۶ _ ۳۳۵۳۰۲۶۸-۰۷۶
          داخلی : (۱۷۴)
 
          پست الکترونیک : atn.export@sksco.ir