1
2
3
4
5
خط مشی
خط مشی کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با محوریت توسعه پایدار و مشتری گرایی، با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و دانش فنی نوین در زمینه تولید آهن اسفنجی و شمش های فولادی (بیلت) فعاليت نموده، متناسب با فرآیندها و فعالیت های خود و به منظور تحقق اهداف سازمانی و ایجاد بهبود مستمر در سازمان و در راستاي استقرار سیستم های مديريت كيفيت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استانداردهای ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ ، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ رئوس خط مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد:

- افزایش رضایت ذینفعان از طریق بهبود مداوم کیفیت محصولات و خدمات
- افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها از طریق استفاده بهینه از منابع و توسعه و تنوع محصولات
- ارتقاء توانمندی منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی سازمان
- توسعه دانش فنی و نوآوری در فرآیندها
- تعهد به حفظ و صیانت از محيط زيست در راستای توسعه پایدار، استفاده بهينه از منابع، انرژي و ترویج بازیافت و تلاش در جهت كاهش مداوم آلودگي محيط زيست ناشي از فعاليتهای سازمان از طریق بهبود مداوم مدیریت و عملکرد محیط زیست.
- پيشگيري از آسيب ها، بيماري ها، حوادث، مديريت و كنترل ريسك خطرات و عوامل زيان آور محيط كار، از طریق بهبود مداوم مدیریت و عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی.
- تبعیت از قوانين، مقررات و الزامات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی تعیین شده متناسب با فعالیت های سازمان و توسعه فرهنگ HSE.
این شرکت به منظور تحقق رئوس فوق فرآیند های سازمان را از طریق اشاعه فرهنگ کار گروهی استقرار داده و با تعیین اهداف و اجرای برنامه ها، در جهت تحقق آن ها گام برمیدارد. اينجانب با اعلام تعهد نسبت به رعایت الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، تامين رضايت مشتري و بهبود مداوم فرآیندها، از کلیه همکاران محترم نیز انتظار دارم در انجام امور محوله در حیطه عملکرد خود کوشا و مسئولانه عمل نمایند و در این راستا به منظور حفظ و تداوم خط مشی و حصول اطمینان از اجرای دقیق آن بصورت سالیانه اقدام به بازنگری آن می نماید.


         مدیرعامل
      علی دهاقین