1
2
3
4
5

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل آگهی مناقصه عمومی انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد انجام امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت را از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد به پیمانکار معتبر و واجد شرایط عمومی ذیل واگذار نماید.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰       (تعداد بازدید : ۴۹)