1
2
3
4
5

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه خرید مواد اولیه آگهی مناقصه خرید مواد اولیه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز خود را مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی بصورت مرحله ای خریداری نماید.
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰       (تعداد بازدید : ۷۷)