1
2
3
4
5

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی شماره 971089 تامین نیروی انسانی ساده و فنی آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۹ تامین نیروی انسانی ساده و فنی
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد تامین نیروی انسانی ساده و فنی (پاکساز صنعتی) و نیروی انسانی ساده و ماهر خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند واگذار نماید.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : ۲۳۲)

دعوت به همکاری شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) دعوت به همکاری شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز، طبق جدول زیر اقدام به استخدام از بین واجدین شرایط نماید.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : ۳۲۹)

افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش، در راستای تسریع طرح های توسعه و حضور جدی و رقابتی در بازار افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش، در راستای تسریع طرح های توسعه و حضور جدی و رقابتی در بازار
مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از افزایش سرمایه این شرکت از ۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خبرداد.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : ۲۹)

افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش، در راستای تسریع طرح های توسعه و حضور جدی و رقابتی در بازار افزایش سرمایه فولاد کاوه جنوب کیش، در راستای تسریع طرح های توسعه و حضور جدی و رقابتی در بازار
مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از افزایش سرمایه این شرکت از ۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خبرداد.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵       (تعداد بازدید : ۵۵)

فراخوان ثبت اطلاعات سهامداران شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) فراخوان ثبت اطلاعات سهامداران شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)
فراخوان ثبت اطلاعات سهامداران شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲       (تعداد بازدید : ۱۱۷)