1
2
3
4
5
مزایده ها و مناقصات

[آر اس اس] [آرشیو]
آگهی مناقصه عمومی به شماره های 971077 - 971078 - 971079 - 971080 - 971084 - 971085 آگهی مناقصه عمومی به شماره های ۹۷۱۰۷۷ - ۹۷۱۰۷۸ - ۹۷۱۰۷۹ - ۹۷۱۰۸۰ - ۹۷۱۰۸۴ - ۹۷۱۰۸۵
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد تایپ های مختلف قرقره های سیم بکسل، نازل کولینگ چمبر، یک عدد الکتروموتور QUANTUM، الکتروموتورهای EMG، تامین بازوی پاتیل، تامین سیلندر هیدرولیک مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰       (تعداد بازدید : ۱۹۷)