1
2
3
4
5
بازدید مهندس اتابک از غرفه فولاد کاوه جنوب کیش در نمایشگاه ایران متافو ۹۵
بازدید مهندس اتابک از غرفه فولاد کاوه جنوب کیش در نمایشگاه ایران متافو ۹۵  (تعداد بازدید : ۱۵۹۵)
مهندس سید محمد اتابک، مدیر عامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در آخرین روز برگزاری نمایشگاه ایران متافو از این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.

مهندس اتابک، در این بازدید به همراه تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه در غرفه شرکت کاوه پارس عملکرد شرکتهای تابع در این نمایشگاه را نیز مورد بررسی و تقدیر قرار داد.

در نمایشگاه ایران متافو ۱۳۹۵ با شرکتهای دنیلی ایتالیا، آلومینیوم المهدی و هرمزال، ایرالکو و شرکتهای تامین کننده مواد اولیه و تجهیزات نشستهای تخصصی برگزار گردید و در حین نمایشگاه نیز مهندس خلیفه دبیر انجمن فولاد کشور از غرفه کاوه پارس بازدید و به بحث وتبادل نظر پرداختند.

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش